Zopár jednoduchých a „lacných“ riešení pre naše školstvo

Autor: Ivan Ištvánffy | 20.2.2016 o 17:57 | Karma článku: 2,03 | Prečítané:  224x

V súvislosti s aktuálnou situáciou na pôde slovenského školstva, sa čoraz akútnejšie vynára potreba hľadať riešenia pre zdokonalenie nášho vzdelávacieho systému.

V súvislosti s aktuálnou situáciou na pôde slovenského školstva, sa čoraz akútnejšie vynára potreba hľadať riešenia pre zdokonalenie nášho vzdelávacieho systému. Časť slovenskej verejnosti vidí za požiadavkami pedagógov predovšetkým túžbu po vyššom finančnom ohodnotení. Je to však iba partikulárny pohľad na spletitú problematiku zahŕňajúcu vzdelanie pedagógov, motiváciu, materiálne vybavenie, vyučovacie metódy, ako aj samotnú „klímu v školstve“ a prístup pedagógov k žiakom. Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na čele s predsedom Mojmírom Mamojkom vo verejnej diskusii dospel k záveru, že slovenské školstvo si vyžaduje rozsiahlu systematickú zmenu vzdelávacieho systému. Inšpiráciu by sme mohli čerpať v štáte s najúspešnejším systémom vzdelávania z krajín OECD, ktorým je Fínsko. V tomto článku sa s istou dávkou vedeckej nepresnosti zameriam na jednotlivé aspekty fínskeho školstva, ktorých postupnou aplikáciou by Slovensko mohlo konkurovať najsilnejším krajinám. Považujem však za svoju povinnosť podotknúť, že počas svojho štúdia som mal to šťastie vzdelávať sa pod vedením skvelých slovenských aj zahraničných pedagógov. Moje vyjadrenia poukazujú na možnosti zlepšenia, pričom nie je mojim cieľom dehonestovať prácu pedagógov a slovenský systém vzdelávania.

Rovnosť príležitostí s individuálnym prístupom

Fínske školstvo poskytuje rovnakú príležitosť vzdelávania všetkým žiakom, bez ohľadu na ekonomické a sociálne aspekty, náboženstvo, rodný jazyk a teritórium. Štúdium je zadarmo. Štát financuje všetky učebné pomôcky, stravu, pri väčších vzdialenostiach dochádzania do škôl aj dopravu. Všetky školy rovnakého stupňa, majú jednotnú úroveň.

V Ústave SR je zakotvené právo občanov na vzdelanie, problém však nastáva v priamej aplikácii tohto inštitútu do praxe. V podmienkach Slovenskej republiky žiaľ nie je možné pri školách v jednotlivých krajoch, mestách a obciach hovoriť o jednotnej úrovni. Dochádza tak k diskriminácii na dvoch frontoch. Na jednej strane, hrozí riziko ukrátenia žiakov o požadovanú úroveň vzdelania na slabších školách. V protipóle však vidím znevýhodnenie žiakov pri prijímacích pohovoroch realizovaných na podklade známkovania študijných výsledkov. Nie je tak výnimkou, že sa na základe priemeru známok 1,0 dostane na školu žiak so slabšími vedomosťami a žiak, ktorého výsledky boli ohodnotené prísnejším okom na inej škole, nedostane príležitosť štúdia.

Vo Fínsku na stredné školy nie sú prijímacie pohovory. Žiaci sú hodnotení motivačne, pričom na konci štúdia sa realizuje záverečná skúška. Ku každému študentovi pedagóg pristupuje individuálne. Slabší žiaci v rámci skupiny nie sú znevýhodnení. Učiteľ sa snaží zistiť silnú stránku osobnosti žiaka a motivovať ho čo najúčinnejším spôsobom. Hlavnú rolu tak nezohráva vedomostná hierarchia medzi rovesníkmi, ale snaha o sebazdokonaľovanie a napredovanie každej individuality.

V rámci slovenského školstva sa v súvislosti s problematikou výchovy a vzdelávania sformoval nežiaduci jav pod pojmom "teória nálepkovania". Psychológovia skúmaním žiakov a správania objavili fenomén pripisovania negatívnych vlastností žiakovi, ktorý sa v minulosti už prejavil ako problémový. Mladý človek si tak v dôsledku správania pedagóga a pociťovania krivdy, osvojí túto nálepku, čo u neho vedie k čoraz menšiemu záujmu o vzdelanie a napredovanie. 

Učitelia

Povolanie učiteľa patrí vo Fínsku k jednému z najobľúbenejších. Učitelia sú spoločnosťou vážení a táto práca je považovaná za prestíž a poslanie. Tomu zodpovedá aj ich finančné ohodnotenie. Učitelia sa pravidelne stretávajú, za účelom výmeny skúseností. Starší pedagógovia odovzdávajú mladším získanú prax, a mladší ich naopak obohacujú o metódy vzdelávania. Učiteľ vo svojom voľnom čase rozmýšľa nad zdokonalením výučby svojho predmetu, pričom pri tvorbe učebných osnov spolupracuje so žiakmi. Učiteľ sa pridržiava celoštátne stanovených študijných osnov, no prispôsobuje ich pre individuálne potreby žiakov. Pre jednotlivé predmety má učiteľ k dispozícii podrobný manuál, ktorým sa môže inšpirovať. 

Za kontraproduktívny jav v prípade slovenských učiteľov vidím aj fixnú pracovnú dobu učiteľov na slovenských školách. Pedagóg by mimo vyučovacích hodín mal mať príležitosť na sebarealizáciu, prípravu a relax aj mimo administratívnych priestorov školy. Možno práve väčšia voľnosť by mohla viesť k snahe o efektívnejšiu výučbu.


Vyučovací proces

Základným pilierom fínskeho vyučovacieho procesu je zameranie na praktickú stránku života. Vzdelávanie prebieha formou skupinovej práce. Dôraz sa kladie na samostatnosť žiaka a vedenie žiaka k schopnosti byť lídrom ale aj tímovým hráčom. Hodiny prebiehajú interaktívne. Organizujú sa projekty, na ktorých spolupracujú viaceré triedy a školy. Vyučovanie prebieha v príjemnom prostredí, s priestorom na relax. Dbá sa na to, aby žiaci neboli mimoriadne zaťažovaní, pričom však musí byť maximálne využitý ich potenciál. Svoju rolu v procese výučby zohrávajú aj výchovné predmety, ako ručné práce, šport, stolárstvo, hudobná výchova, varenie. Každý má právo na bezplatné doučovanie. Žiaci so ŠEP (špeciálne edukačné potreby) nie sú umiestnení v osobitných vzdelávacích zariadeniach. V rámci ich možností sú integrovaní na školách s ostatnými žiakmi. Pričom pri oblastiach, ktoré sú pre nich mimoriadne náročné využívajú zvýšenú starostlivosť individuálneho asistenta. 

Slovenskému vzdelávaciemu procesu by mimoriadne prospel väčší dôraz na emocionalitu žiakov. Snaha dosiahnuť väčší záujem o vzdelanie, ako aj samotný pobyt v škole a radosť zo štúdia, by mohla priniesť efektívne výsledky vo vedomostiach národa. Správnou voľbou vyučovacích metód je možné posilňovať silné stránky každého žiaka. Za účinný prvok výučby považujem aj priestor na sebahodnotenie žiaka, pričom žiak by mal byť schopný objektívne zhodnotiť svoje vedomosti. Avšak podstatným posunom vpred by bola aj možnosť žiaka otvorene sa vyjadriť k metódam výučby jednotlivých pedagógov subjektívnym hodnotením.

V závere si dovolím konštatovať, že aj reforma školstva vo Fínsku prebiehala postupnými krokmi, ktoré viedli k priebežnému zdokonaľovaniu tohto silného vzdelávacieho systému. Slovenská republika musí rovnako prejsť túto reformnú cestu postupne. Každé riešenie si vyžaduje rozsiahlu celospoločenskú diskusiu, a tá na Slovensku momentálne prebieha v plnom prúde. Je však aj úlohou a povinnosťou politických elít, aby sa do tejto diskusie aktívne zapájali a hľadali kompromisy s cieľom prinášať efektívne riešenie a posúvať tak slovenskú spoločnosť, ako aj naše školstvo, vpred. Koniec koncov, robíme to pre seba a pre budúcnosť našich detí, nie?

Ivan Ištvánffy

 

http://istvanffy.sk/web/

https://www.facebook.com/IvanIstvanffy83/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Ako sa Slovák z Terchovej stal veľkým reformátorom u Márie Terézie

Adam František Kollár, vedec a knihovník bol jedným z popredných osvietenských reformátorov.

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili Bratislavčania svojho tvorivého ducha.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.


Už ste čítali?